GTS Network

 

Voip: Gateway  79.0200R VoIP Gateway 1 WAN, 4 LAN + slots para dois módulos FXS e/ou FXO - rack

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gateway
  79.0202OR VoIP Gateway 1 WAN, 4 LAN + 2 Portas FXO - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gateway
  79.0202SOR VoIP Gateway 1 WAN, 4 LAN + 1 Porta FXS + 1 porta FXO - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gateway
  79.0202SR VoIP Gateway Router WAN, 4 LAN + 2 Portas FXS - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gateway
  79.0204OR VoIP Gateway Router 1 WAN, 4 LAN + 4 Portas FXO - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gateway
  79.0204SOR VoIP Gateway Router 1 WAN, 4 LAN + 2 Portas FXS + 2 Portas FXO - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gateway
  79.0204SR VoIP Gateway 1 WAN, 4 LAN + 4 Portas FXS - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gatewa
  79.0208DOR VoIP Gateway 1 WAN, 4 LAN + 4 Portas FXS + 4 Portas FXO - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gatewa
  79.0208OR VoIP Gateway 1 WAN, 4 LAN + 8 Portas FXO - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gatewa
  79.0208SOR VoIP Gateway 1 WAN, 4 LAN + 6 Portas FXS + 2 portas FXO - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gatewa
  79.0208SR VoIP Gateway 1 WAN, 4 LAN + 8 Portas FXS - mesa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); O Advanced VoIP Gatewa
  79.0404SR: True Speak Voip - VoIP Gateway 1 Porta Wan, 4 Portas FXS G723/729

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});